Rozcestník dokumentů:
1. Všeobecné obchodní podmínky
2. Cookies na Bookport.cz
3. Informace o zpracování osobních údajů - platí pro registrované uživatele / zákazníky služby
4. Souhlas o zpracování osobních údajů - pro běžné návštěvníky webu, kteří nejsou zákazníky

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě v souvislosti se službou BOOKPORT. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže. 

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
   1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Grada Publishing, a.s., se sídlem U Průhonu 22, Praha 7, 170 00, identifikační číslo: 481 10 248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7658 (dále jen „správce“).
   2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování U Průhonu 22, Praha 7, 170 00, adresa elektronické pošty support@bookport.cz, telefon +420 234 264 463.
   3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
  3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
   2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
  4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy je 5 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
  5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové a technické služby pro správce. Takový subjekt je vždy vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.
   2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
   1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
   2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním formální žádosti elektronickou poštou.
   3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
   4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem.
   5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

 

V Praze dne    24.05.2018                                                                              Grada Publishing, a.s.